மூலவர் : அருள்மிகு சார்ங்கபாணி

தாயார் : அருள்மிகு கோமளவல்லித்தாயார்

தீர்த்தம் : பொற்றாமறை தீர்த்தம்

ஒம்நமோ நாராயணாய நமஹ

கறுடனின் மீதேறி விரைந்து வந்து நம்மையெல்லாம் காக்கும் மாயவன், கள்ளமாய் சிரித்து மனதை கொள்ளை கொள்ளும் தூயவன், திருமாலின் திருக்கோலான சார்ங்க பாணி சுவாமி கோயில் பொற்றாமறைக் குளத்தின் கிழக்கே அமந்துள்ளது. 12 ஆழ்வார்களில் 7 ஆழ்வார்களால் பாடல் கொண்டது இத்தலம்.

 

ஐந்து தலை நாகத்தின் மாது அனந்தசயனத்தில் இருந்தவாறு அருள்பாலிக்கின்றார் சார்ங்கபாணி ஸ்வாமி. கருவர்றையின் இருபுறங்களிலும் உத்ராயணவாசல், தட்சணயன வாசல் பெருயதாக உயர்ந்து நிற்கிறது.

வைணவ த்வ்ய ஷேத்ரங்களில் கும்பகோணம் 3வதாகவும், வைணவ சம்பிரதாயத்தின் முன்று திருமுற்றங்களில் துணிலா தூணில முற்றும் என்று பெருமையும் கொண்டது.

 

இத்தல வரலாறு என்னவெனில் ஏம முனிவர் என்பவர் ம்காமேரு மலையில் திருமாலை நோக்கி கடுந்தவம் புரிந்தார். தவத்தில் மகிழ்ந்து திருமால் ப்ரசன்னமாகி "வேண்டியது கேள்" என்றார். "எனக்கு முத்தியளிக்க வேண்டும் பிரபுவே" எனக் கேட்க திருமாலும் "ஏம முனிவரே உமக்கு இங்கு முக்தி கிடக்காது. முக்த்யைத் தரும் தலமான கும்பகோணம் சென்று அமுதவாவியின் வடகறையில் தவம் செய்தல் யம் அங்கு தோன்றி முக்தி தருவோம்" எனக் கூறி மறைந்தார்.

 

ஏம முனிவரும் கும்பகோணம் வந்து ஒரு நாள் நீராடுவதற்கு அமுதவாவியில் கால் வைக்க அதிசயத்தில் அப்படியே நின்றுவிட்டார். காரணம் குளத்தில் ஒரு பெண் தாமரையும் அதில் ஒரு பெண் குழந்தையும் இருந்ததுதான். உடனே பெண் குழந்தையைஎடுத்து வந்து கோமளவல்லி எனப் பெயரிட்டு சீரும் சிறப்புமாக வளர்க்கலானார். கோமளவல்லியும் வளர வளர திருமாலின் மீது மையல் கொண்டு கடுந்தவம் புரிய அப்பெண் குழந்தை தாயார் லெஷ்மி தேவியை தான் என்பது ஏம மினிவரும் புரிந்து போயிற்று. மணப்பருவம் வந்ததும் திருமாலே அங்கு எழுந்தருளினார்.கோமளவல்லியை மனம் புரிந்தது. ஏம முனிவருக்கும் முக்தி அளித்தார்.

 

இன்று தை மாத ஆறாம் நாள் சுவாமிக்கு திருமண உற்ச்சவம் நடைபபெறுகிது. இதில் மாலை மாற்ரு உற்சவம் நிகவும் விஷேசமான ஒன்றாகும்.

திருக்குடந்தை சார்ங்கபாணித் திருக்கோயிலில் முதல் திருச்சுற்று மண்டபத்தில் கருவறைக்கு நேர் பின்புறம் இம்மன்னவனின் உருவச்சிலை கொற்கையில் உள்ளது போன்ற உள்ளது. இத்திருக்கோயிலின் கருவறை மூன்றாம் குலோத்டுங்கனால் தேர் அமைப்பில் கட்டப்பட்ட ஒன்று என்படைக் கல்வெட்டு மற்றும்

 

ச்ற்ப இயல் வல்லுனர்ககள் குறித்துள்ளனர். இன்று இக்கோயிலில் காணும் அனைத்தும் சிற்பங்களும் இம்மன்னவன் காலத்டிய கலைப்பணியே. ஆனால் இன்று இம்மன்னவனின் உருவச்சிலைக்கு ஒரு வைணவ அட்ய்யாரின் பெயரிட்டு திருமண சாத்தி வழிபாடு நடத்துகின்றனர்

 

 

Copyrights © 2009 - 2011  123 Temples.com   All Rights Reserved
Site design and Maintained by
Anna Silicon